cách bán hàng

Sự hiệu quả của cách bán hàng theo gói

Ở 1 số website thương nghiệp điện tử, “khu vực combo” còn với thể được tách riêng để tạo thêm điểm nhấn, mọi người dùng

Điểm yếu mà người bán hàng cần loại bỏ để trở nên chuyên nghiệp

Bạn thường thức rất muộn và… chẳng khiến cho gì? Bạn xuất hiện trước mặt người mua bằng một vẻ mặt buồn ngủ, trạng thái