điểm yếu của người bán hàng

Điểm yếu mà người bán hàng cần loại bỏ để trở nên chuyên nghiệp

Bạn thường thức rất muộn và… chẳng khiến cho gì? Bạn xuất hiện trước mặt người mua bằng một vẻ mặt buồn ngủ, trạng thái